βιογραφικό φωτογραφία.jpg

Το ταξίδι μου

βιογραφικό φωτογραφία.jpg

Ορέστης Μπάλλας
Σύμβουλος Εργασίας και Εκπαίδευσης MSc ΕΚΠΑ
Εκπαιδευτικός

Μέλος ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. - Ε.ΣΥ.ΟΜ

Συνθετική-Ολιστική Προσέγγιση

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

2015 - 2018 MSc Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία, ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ - Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ

2016-2018 Εκπαίδευση Life Coaching

2009 - 2014 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, ΕΚΠΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


2019 Επιστημονικός Συνεργάτης στην σελίδα www.psychology.gr

2019 Επιστημονικός Συνεργάτης στην σελίδα www.efiveia.gr

2014 - Σήμερα Μαθησιακή και ψυχοσυναισθηματική στήριξη μαθητών Δημοτικού
2017 - Σήμερα Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε εφήβους Γυμνασίου-λυκείου, Φοιτητές
11/2018 - Σήμερα Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Παλλήνης

Εθελοντική Εργασία ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
10/2016 - 6/2017 Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου Τμήμα Παιδιών και Εφήβων
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
• Συνεδρίες με γονείς για την λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού παιδιών
• Συμμετοχή στην διεξαγωγή των τηλεφωνικών intake
• Συμβουλευτική γονέων
• Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης
• Συμμετοχή στις διεπιστημονικές ομάδες
• Παρακολούθηση της διάγνωσης και αξιολόγησης παιδιών με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 

2018 Introduction to Cognitive Behavioral Therapy, EPA MOC
2018 Αναβλητικότητα, Αναποφασιστικότητα, Αβεβαιότητα, Κέντρο Πρόληψης &
Συμβουλευτικής

2017 - 2018 Επαγγελματική Συμβουλευτική Σύγχρονες Μέθοδοι και Προσεγγίσεις, ΕΚΠΑ

2018 Διαχείριση Σχολικής Τάξης, ΕΚΠΑ

2017 - 2018 Διαχείριση Χωρισμού-Διαζυγίου Γονέων, ΕΚΠΑ