Αναζήτηση
  • Ορέστης Μπάλλας

Πώς θα ξέρω ποια ιατρική ειδικότητα μου ταιριάζει;


«Θέλω να γίνω γιατρός!»


Τι γιατρός όμως;

Η επιλογή της ιατρικής ειδικότητας είναι μια διαδικασία την οποία καλούνται να περάσουν όλοι οι ιατροί.


Σε κάποιους είναι ξεκάθαρο το τι θέλουν, σε κάποιους άλλους όχι και τόσο.


Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να ξεδιαλύνει το τοπίο, φέρνοντας στην επιφάνεια βασικά κριτήρια, τα οποία είναι χρήσιμο να λάβει υπόψη του ο ιατρός προκειμένου να κάνει μια συνειδητή επιλογή ειδικότητας μέσα από την οποία θα είναι χαρούμενος, αποτελεσματικός και ευτυχισμένος.


Σημείωση: Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα κριτήρια είναι τυχαία. Κάθε ένα από αυτά είναι εξίσου σημαντικό.Είδος ευθύνης προς τον ασθενή


Παρότι το λειτούργημα του ιατρού χαρακτηρίζεται από ευθύνη ως προς τον ασθενή, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το είδος της ευθύνης που έχει ο κάθε ιατρός.


Ας χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα την περίπτωση του καρδιοχειρουργού κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου ανοικτής καρδιάς και την περίπτωση του οφθαλμίατρου ο οποίος εξετάζει τα μάτια του ασθενούς στο ιδιωτικό του ιατρείο.


Στην 1η περίπτωση ο καρδιοχειρουργός έχει την ευθύνη της ζωής του ασθενή, ενώ στη 2η περίπτωση η ευθύνη του οφθαλμιάτρου αφορά την σωστή διάγνωση της πάθησης των ματιών του ασθενή και τη χορήγηση της αντίστοιχης θεραπείας.Ψυχολογική Πίεση


Κάθε ιατρική ειδικότητα χαρακτηρίζεται από διαφορετικά ποσοστά και επίπεδα ψυχολογικής πίεσης.

Ορισμένες ειδικότητες όπως για παράδειγμα ογκολογική, ψυχιατρική, παθολογική, χειρουργική, χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές από υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής πίεσης, συγκριτικά με άλλες ειδικότητες όπως η ακτινοδιαγνωστική, αιματολογία, δερματολογία.


Κύρος – Γόητρο


Πρόκειται για ένα προσωπικό κριτήριο επιλογής ιατρικής ειδικότητας και αφορά την ανάγκη για κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση που υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο και το πόσο σημαντική είναι αυτή για τον ίδιο.


Δημιουργικότητα – Αυτοανάπτυξη


Η δημιουργικότητα αφορά την ανάγκη κάποιου να παράγει νέες ιδέες, τρόπους αντιμετώπισης και παρέμβασης σε ζητήματα που προκύπτουν.

Η αυτοανάπτυξη σχετίζεται με το κατά πόσο κάποιος επιθυμεί να εμπλουτίζει τις γνώσεις και να βελτιώνει τις ικανότητές του στον εργασιακό του χώρο.


Εργασιακό Περιβάλλον


Το εργασιακό περιβάλλον αφορά το χώρο εργασίας ενός ιατρού και τον τρόπο κατά τον οποίο αυτός είναι δομημένος.


Στους εργασιακούς χώρους συγκαταλέγονται τα ιδιωτικά ιατρεία, δημοτικά ιατρεία, τα δημόσια ιατρεία εντός/εκτός δημοσίων νοσοκομείων, οι ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ.


Κάθε ένας από αυτούς τους χώρους έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διαφέρουν ως προς την σημαντικότητα της ύπαρξής τους στην καθημερινότητα ενός ιατρού.

Για παράδειγμα, οργάνωση του χώρου, ομαδικό ή ατομικό πλαίσιο εργασίας, διοικητικές αρμοδιότητες, σταθερό/ευέλικτο ωράριο.


Συνοψίζοντας,


Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η επιλογή της ιατρικής ειδικότητας είναι μια σύνθετη και πολυπαραγοντική διαδικασία.


Μια αποσπασματική θεώρηση αυτής, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις πιθανές οικονομικές απολαβές, την αγορά εργασίας και το χρόνο αναμονής, δεν αρκεί προκειμένου ο ιατρός να καταλήξει σε μια συνειδητή επιλογή.


Είναι αναγκαία και χρήσιμη μια συνολική θεώρηση των πραγμάτων, κατεύθυνση προς την οποία μπορεί να βοηθήσει η συνεργασία με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι εναλλακτικές επιλογές οι οποίες θα ταιριάζουν με την προσωπικότητα, τις αξίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε ιατρού.


Ορέστης Μπάλλας

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Προσωπικής Ανάπτυξης

2.415 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων